Forskningskollen: De mäter hästars personlighet.

Ett forskarteam i Storbritannien har utvecklat en metod för att mäta hästars personlighet, genom att modifiera metoder som använts på andra djurslag. Trettio egenskaper bedöms på en skala mellan ett & sju, där bedömaren ringar in den siffra som passar bäst in på den aktuella hästen.

Text:
Sara Slottner, husdjursagronom.


En låg siffra i mätningen betyder att hästen visar egenskapen sällan, medan en hög siffra betyder att den visar egenskapen ofta. För att fastställa om metoden var användbar studerades 61 hästar av olika raser & varje häst bedömdes av minst två personer, där alla bedömare hade hanterat de hästar de bedömde regelbundet - i minst sex månader. Utöver det bedömdes alla hästar även av en forskare genom beteendestudier. Bedömningen från de personer som kände hästen stämde överens med varandra på de flesta punkter, medan bedömningen från forskaren skiljde sig från övriga när det gällde omkring två tredjedelar av punkterna. De personlighetsdrag som visade sig vara svårast att bedöma - & som inte stämde överens mellan olika bedömare - var hårt arbetande, säker, tolerant, ensam & stark.

Sex olika personlighetsdrag.
Resultatet sammanställdes till de sex olika personlighetsdragen dominant, nervös, beskyddande, social, nyfiken & ängslig. En dominant häst fick höga poäng på bland annat aggressiv, envis & effektiv, men låga poäng på harmonisk & underordnad. En nervös häst fick höga poäng på aktiv, nervös & intelligent, men låga poäng på långsam. Den beskyddande hästen fick höga poäng på förstående & moderlig, den sociala på lekfull & populär, den nyfikna på nyfiken & opportunistisk & den ängsliga på bland annat spänd, orolig & misstänksam.

Olika raser skiljer sig åt.
Metoden har sedan använts av samma forskarteam för att mäta skillnaden i personlighet hos olika raser. I studien ingick 1223 hästar från raserna Irish draught, engelskt fullblod, shetlandsponny, arabiskt fullblod, highlandponny, welshponny & welsh cob, quarterhäst & appaloosa. Kraven för att en häst skulle få ingå i studien var att den var minst ett år gammal, att den var renrasig & att den som bedömde hästen hade känt den i minst sex månader & hade hanterat den regelbundet. De personlighetsdrag som varierade mest mellan raser var nervös & ängslig. Engelskt fullblod, welsh & arabiskt fullblod rankades högst vad gällde dessa personlighetstyper. Att de tre raserna fick liknande resultat var inte förvånande då de är nära besläktade. Dominant & beskyddande varierade minst mellan raser. De raser i studien som var mest olika var engelskt fullblod & Irish draught, som skilde sig åt i allt utom "beskyddande". Nyfiken & social varierade lite mellan raser & raserna hamnade i samma ordning för de båda personlighetsdragen - med arabiskt & engelskt fullblod högst & Irish draught & quarterhäst lägst.

Källa: Hippson.


Kommentarer
« Spara mina uppgifter?
« Namn

« E-postadress (publiceras ej)

« Din URL/Bloggadress

Skriv din kommentar här:

Trackback
RSS 2.0